Het bestuur van NEOS Asse 2012

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Voorzitter Louis Schoukens mocht zaterdag 23 juni 2012, 106 leden, onder wie Eric Bradt, nationaal secretaris, Henri Smeyers, provinciaal voorzitter en stafmedewerker Nadia De Peuter, welkom heten op het feestdiner in restaurant 'Kasteel Waalborre' te Asse, aangeboden ter gelegenheid van het vijftienjarig bestaan van de club. 

Louis schetste bondig de onstaansgeschiedenis van de vereniging en bracht een warme en welgemeende hulde, zowel aan stichter-erevoorzitter Jozef Catoir en de bestuursleden die vijftien jaar geleden de club mee uit de grond stampten, als aan de huidige bestuursploeg die enthousiast verder bouwt aan de groei en de bloei van de club. 

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

(top)

(verder)

(menu)